1. Το κάθε μέλος υποχρεούται εντός τριών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής του στο Γυμναστήριο FITNESS FUN LADIES, να προσκομίσει στη διεύθυνση του γυμναστηρίου Ιατρική Βεβαίωση από Παθολόγο ή Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει πως του επιτρέπεται η σωματική άσκηση. Η βεβαίωση αυτή, ανανεώνεται κάθε 12 μήνες. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης, το παραπάνω Γυμναστήριο δικαιούται να μην επιτρέπει την είσοδο στο μέλος μέχρι την προσκόμιση της βεβαίωσης. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για την ιατρική βεβαίωση και στο γυμναστήριο μας με δική σας οικονομική επιβάρυνση εφόσον σας εξυπηρετεί.
2. Σε όλα τα ομαδικά ή μικρών ομάδων προγράμματα (small groups) δηλώνετε υποχρεωτικά συμμετοχή 10’ πριν την πραγματοποίηση τους με την προσκόμιση της κάρτας μέλους σας στη reception μέχρι να συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός ατόμων, για να κρατάτε τη θέση σας. Δεν μπορεί να γίνει δήλωση για κανένα μέλος αν δεν είναι παρόν και δεν έχει την κάρτα μέλους μαζί του. Με οποιαδήποτε βασική συνδρομή δικαιούστε 1 ομαδικό μάθημα ανά ημέρα ενώ για τα μικρών ομάδων προγράμματα (small groups) ανάλογα με το πακέτο συνδρομής σας και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με τον υπεύθυνο του τμήματος. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάποιο άλλο ομαδικό μάθημα πέραν του δηλωθέντος τότε και μόνο τότε μπορείτε να συμμετέχετε και σε δεύτερο ομαδικό μάθημα. Παρακαλείσθε να μην κρατάτε τη θέση σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προσέλθετε γιατί ο αριθμός των ατόμων είναι συγκεκριμένος!
3. Παρακαλείσθε όπως προσέρχεστε στα μαθήματα 10 λεπτά νωρίτερα (ανεξάρτητα από τη δήλωση τους) για τη διευκόλυνση του προγράμματος και αποφυγή καθυστέρησης των επόμενων μαθημάτων. Μετά την έναρξη του εκάστοτε μαθήματος η είσοδος δεν είναι εφικτή για λόγους ασφάλειας και λειτουργικότητας.
4. Όλα τα μέλη υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ατομική πετσέτα σε όλα τα προγράμματα καθώς και δεύτερα ρούχα σε περίπτωση αυξημένης εφίδρωσης για λόγους υγιεινής και ευχάριστης ατμόσφαιρας στο χώρο. Ακόμη συστήνεται η χρήση καθαρού αθλητικού υποδήματος για μετακίνηση και εξάσκηση στους χώρους των αιθουσών, των αποδυτήριων και γενικότερα στους χώρους του Γυμναστηρίου. Σε κάποια μαθήματα δεν χρησιμοποιούνται υποδήματα οπότε φροντίζουμε για την υγιεινή των κάτω άκρων πριν την είσοδο μας σε αυτά.
5. Παρακαλείσθε όπως ενημερώνετε το εξειδικευμένο προσωπικό του Γυμναστηρίου για την κατάσταση της υγείας σας πριν τη συμμετοχή στο εκάστοτε πρόγραμμα. Ακόμη και κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων σε περίπτωση δυσφορίας ή οποιασδήποτε ενόχλησης μη διστάσετε να ενημερώσετε για τη διατήρηση της ασφαλούς εκγύμνασης σας!
6. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του εκάστοτε μαθήματος στα ομαδικά μαθήματα είναι τα 25 άτομα, ενώ ο ελάχιστος για την πραγματοποίηση του εκάστοτε μαθήματος είναι τα 3 άτομα.
7. Παρακαλείσθε όπως ενημερώνεστε τακτικά από το λογαριασμό του γυμναστηρίου στο Facebook (αναζητήστε μας με το FitnessfunGym για τα προγράμματα, τις εκδηλώσεις ή τις διοργανώσεις του όπως και για τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτά. Σημειώνεται ότι μπορεί να υπάρχουν τροποποιήσεις αυτών μέσα στη διάρκεια του χρόνου.
8. Η καταβολή της ετήσιας εγγραφής μέλους και της εκάστοτε συνδρομής που θα επιλέξετε, πραγματοποιείται πριν την είσοδό σας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του Γυμναστηρίου.
9. Η συμμετοχή σας σε ατομικά προγράμματα (personal) ή μικρών ομάδων προγράμματα (small groups) που μπορεί να αναγράφονται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ομαδικών μαθημάτων, έχουν διαφορετική συνδρομή από τα βασικά ομαδικά προγράμματα. Ενημερωθείτε για τα είδη συνδρομής από τη reception του γυμναστηρίου.
10. Η χρήση των αερόβιων μηχανημάτων (διάδρομοι, ποδήλατα και ελλειπτικά) για τη βελτίωση της φυσικής σας κατάστασης και για τον έλεγχο του σωματικού σας βάρους γίνεται με συγκεκριμένη διάρκεια για λόγους ασφάλειας, λειτουργικότητας και εξυπηρέτησης όλων των μελών του γυμναστηρίου. Η διάρκεια της ασφαλούς εξάσκησης σας στο εκάστοτε αερόβιο μηχάνημα είναι τα 25 λεπτά. Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερη διάρκεια από αυτή που περιλαμβάνετε στο βασικό πακέτο της συνδρομής σας μπορείτε μετά από συνδρομή αερόβιου πακέτου με συγκεκριμένο αριθμό παρουσιών να καλύψετε την ανάγκη σας αυτή.
11. Η χρήση όλων των αντικειμένων στο χώρο γίνονται μόνο υπό την επίβλεψη και ασφαλή καθοδήγηση του εξειδικευμένου προσωπικού του γυμναστηρίου. Σε περίπτωση φθοράς των αντικειμένων γυμναστικής μετά από δική σας χρήση υποχρεούστε να αντικαταστήσετε το εκάστοτε αντικείμενο ή να αποζημιώσετε την αξία του. Το αυτό ισχύει και για οποιαδήποτε φθορά στο χώρο ηθελημένη η μη βάση κανονισμού του παρόντος.
12. Όλα τα ατομικά μαθήματα πραγματοποιούνται μετά από προγραμματισμένο ραντεβού. Σε περίπτωση που δεν εισέρθει το εκάστοτε μέλος στο προγραμματισμένο ραντεβού του χωρίς να έχει προηγηθεί ακύρωση του μέχρι 3 ώρες νωρίτερα, τότε σας καταχωρείται παρουσία αυτόματα από το σύστημα διαχείρισης του γυμναστηρίου.
13. Η χρήση των ερμαρίων στα αποδυτήρια επιτρέπεται μόνο κατά την παραμονή σας στο γυμναστήριο και δίνεται η δυνατότητα χρήσης δικών σας λουκέτων. Τα ερμάρια θα ανοίγονται το βράδυ πριν το κλείσιμο για την απομάκρυνση των ξεχασμένων αντικειμένων και απολύμανση των ερμαρίων. Το γυμναστήριο δε φέρει καμία ευθύνη για απώλειες αντικειμένων, ούτε έχει την υποχρέωση για την αποθήκευση των ξεχασμένων αντικειμένων.
14. Για οποιαδήποτε απώλεια αντικειμένων, ουδεμία ευθύνη φέρει το γυμναστήριο.
15. Με την απόκτηση συνδρομής (εκτός προσφοράς) ίσης ή μεγαλύτερης από τέσσερις μήνες δικαιούστε πάγωμα. Η ελάχιστη διάρκεια παγώματος είναι οι 15 μέρες ενώ η μεγίστη είναι όσο είναι το υπόλοιπο διάστημα της συνδρομής σας. Μπορείτε να παγώσετε όποτε θέλετε μέχρι και την τελευταία ημέρα λήξης της συνδρομής σας. Μετά την τελευταία ημέρα της συνδρομής ακολουθεί το παγωμένο διάστημα. Δεν δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς του παγωμένου διαστήματος βάση κανονισμού του παρόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση της κάρτας μέλους σας στη ρεσεψιόν και υπογεγραμμένη αίτηση έναρξης και λήξης παγώματος. Μετά τη δηλωμένη λήξη του παγώματος σας θα πρέπει να δηλώσετε εκ νέου για παράταση παγώματος με email στο nanalask@gmail.com διαφορετικά η συνδρομή σας ενεργοποιείται αυτόματα με βάση τον κανονισμό του παρόντος.
16. Σας δίνετε το δικαίωμα μεταβίβασης της συνδρομής σας εφόσον το υπόλοιπο διάστημα είναι ίσο ή μεγαλύτερο από ένα μήνα. Όσον αναφορά στην μεταβίβαση σε ήδη υπάρχον μέλος, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από ανανέωση συνδρομής αυτού. Όσον αναφορά στην μεταβίβαση σε νεοεισερχόμενο μέλος αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από εγγραφή 20€.
17. Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίζει το πρόγραμμα των ομαδικών μαθημάτων με βάση τις ανάγκες των μελών του οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο, χωρίς να απαιτείται κάποια προειδοποίηση αυτών.
18. Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τις τιμές των συνδρομών, τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τα μέλη του για οποιανδήποτε αλλαγή πριν την ανανέωση οποιασδήποτε συνδρομής.
19. Το Γυμναστήριο. έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιο μέλος του από τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, εφ’ όσον διαπιστώνει ότι: α) δεν τηρεί τους κανονισμούς του γυμναστηρίου και των αθλητικών εγκαταστάσεων, β) δεν υπακούει στις υποδείξεις του προσωπικού προς συμμόρφωση και ασφάλεια, γ) είναι ανεπαρκής σε γνώσεις, εμπειρία και υπευθυνότητα προς τον σκοπό της χρήσης των υλικών και της εκγύμνασης εν γένει (ακόμα κι αν κατέχει τα απαραίτητα έγγραφα – πιστοποιήσεις), δ) συμπεριφέρεται ανάρμοστα σε οποιονδήποτε, ε) δεν τηρεί τα μέτρα ασφαλείας καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, στ) παρενοχλεί τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και σε κάθε περίπτωση κρίνεται ακατάλληλος προς χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων για οποιονδήποτε λόγο, που δεν συνάδει με την έρρυθμη και ασφαλή λειτουργία τους και την κάλυψη του σκοπού χρήσης αυτών. Οι ως άνω περιπτώσεις απαριθμούνται όλως ενδεικτικά και θα δύναται σε μέλος του γυμναστηρίου να υποβάλλει εγγράφως και αιτιολογημένα την αναφορά του στη γραμματεία του γυμναστηρίου για τον λόγο και τη βάση αποκλεισμού κάποιου συγκεκριμένου μέλους από τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Με την απόκτηση οποιασδήποτε συνδρομής, συνεπάγεται την αποδοχή όλων των παραπάνω όρων και κανονισμών. Οι κανονισμοί έχουν δημιουργηθεί για την καλύτερη λειτουργία του γυμναστηρίου και προς δική σας εξυπηρέτηση και ασφάλεια!